ชื่อเกษตรกร : ทะเบียนฟาร์ม : เลขที่ใบรับรอง :
มาตรฐาน : ชนิดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ :
ประเภทการประกอบการ : จังหวัดที่ตั้งฟาร์ม :
สถานะการรับรอง : ปีที่ออกใบรับรอง :

ถ้าต้องการแสดงทุกปี ต้องระบุชื่อเกษตรกร ทะเบียนฟาร์ม
หรือเลขที่ใบรับรองก่อน

จำนวนใบรับรองที่สืบค้น 54 รายการ
ข้อมูลเรียงลำดับตามเลขที่ใบรับรอง
ชื่อ-นามสกุล ชื่อฟาร์ม มาตรฐาน ขอบข่าย ประเภทการเลี้ยง เลขที่ใบรับรอง วันที่รับรอง วันที่หมดอายุ วันที่รับรองครั้งแรก ที่ตั้งฟาร์ม สถานภาพการรับรอง
ตำบล อำเภอ จังหวัด
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00001 24 พ.ค. 60 23 พ.ค. 63 24 พ.ค. 60 บางสน ปะทิว ชุมพร ได้รับการรับรอง
นายสายชล เพลินจิตต์ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00002 29 พ.ค. 60 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 60 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการรับรอง
นายสนชัย แซ่ฉั่ว PCF GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00003 29 พ.ค. 60 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 60 กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการรับรอง
นางสาวสิภาลักษณ์ บุญยง สมศิริ 111 ฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00004 29 พ.ค. 60 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 60 อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการรับรอง
นางพัชรีรัตน์ วรโชคศิริกุล PR ฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00005 29 พ.ค. 60 28 พ.ค. 63 29 พ.ค. 60 บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการรับรอง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำภาคตะวันออก GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00006 8 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 63 8 มิ.ย. 60 เนินฆ้อ แกลง ระยอง ได้รับการรับรอง
นางสาวธาวินี อาศิรวาท พลูตาหลวงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งทะเล ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00007 30 มิ.ย. 60 29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 60 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ยกเลิกการรับรอง
ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเจอาร์ 4 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00008 30 มิ.ย. 60 29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 60 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด ได้รับการรับรอง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเจอาร์ 2 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00009 30 มิ.ย. 60 29 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 60 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด ได้รับการรับรอง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งท่าบอน GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00010 19 มิ.ย. 60 18 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 60 ท่าบอน ระโนด สงขลา ได้รับการรับรอง
บริษัทท๊อปเจน อควาคัลเจอร์ จำกัด GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00011 4 ก.ค. 60 3 ก.ค. 63 4 ก.ค. 60 ดีหลวง สทิงพระ สงขลา ได้รับการรับรอง
นางสาวชิชชญา ดิษเสถียร ชิชชญาฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00012 17 ก.ค. 60 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 60 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี เพิกถอน
ณ วันที่ 20 พ.ย. 61
นางสาวอรทัย โชคเจริญยิ่งยง อุทัยฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00013 17 ก.ค. 60 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 60 กระดังงา สทิงพระ สงขลา ได้รับการรับรอง
บริษัทซายอาคควา สยาม จำกัด GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00014 17 ก.ค. 60 16 ก.ค. 63 17 ก.ค. 60 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา ได้รับการรับรอง
นายบรรจง นิสภวาณิชย์ บรรจงฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00015 26 ก.ค. 60 25 ก.ค. 63 26 ก.ค. 60 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการรับรอง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งตะวัน GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00016 26 ก.ค. 60 25 ก.ค. 63 26 ก.ค. 60 บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา ได้รับการรับรอง
นายทักษิณ ชื่นชม TSM แฮชเชอรี่ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00017 26 ก.ค. 60 25 ก.ค. 63 26 ก.ค. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ได้รับการรับรอง
นายถิรเดช จินดาพล GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00018 27 ก.ค. 60 26 ก.ค. 63 27 ก.ค. 60 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
บริษัทไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00019 31 ก.ค. 60 30 ก.ค. 63 31 ก.ค. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ได้รับการรับรอง
นายเสริมสันติ์ จริยโสภาคย์ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00020 31 ก.ค. 60 30 ก.ค. 63 31 ก.ค. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ได้รับการรับรอง
บริษัทออลชริมพ์ จำกัด ออลชริมพ์ ฟาร์ม 2 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00021 31 ก.ค. 60 30 ก.ค. 63 31 ก.ค. 60 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ได้รับการรับรอง
นายสุเทพ ไตรบุญ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งทะเล ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00022 7 ส.ค. 60 6 ส.ค. 63 7 ส.ค. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ยกเลิกการรับรอง
ณ วันที่ 4 มิ.ย. 61
นายธนภณ แสงสุบิน สิบแสนฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00023 31 ก.ค. 60 30 ก.ค. 63 31 ก.ค. 60 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ได้รับการรับรอง
นางสาวสุพรทิพย์ พร้อมพรรค วันดี NBC GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00024 10 ส.ค. 60 9 ส.ค. 63 10 ส.ค. 60 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ได้รับการรับรอง
นายอังคาร ศรนคร ศูนย์ปรับปรุงกุ้งทะเล NBC GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00025 10 ส.ค. 60 9 ส.ค. 63 10 ส.ค. 60 บางปิด แหลมงอบ ตราด ได้รับการรับรอง
นางสาวนิภาพรรณ ภูมิไชยา K.K.ฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00026 10 ส.ค. 60 9 ส.ค. 63 10 ส.ค. 60 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายอำพน สาธิตศิลป์ ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00027 10 ส.ค. 60 9 ส.ค. 63 10 ส.ค. 60 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายคมจักร อมราวชิรากุล ภคนันท์ 2 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00028 24 ส.ค. 60 23 ส.ค. 63 24 ส.ค. 60 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายคงคา เทียนเครือ เบญจพลฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งทะเล ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00029 24 ส.ค. 60 23 ส.ค. 63 24 ส.ค. 60 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต ยกเลิกการรับรอง
ณ วันที่ 26 ธ.ค. 60
นายปรีชา นาคนิยม ชุติกาญจน์ (ไทยแลนด์) แฮทเชอรี่ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00030 31 ส.ค. 60 30 ส.ค. 63 31 ส.ค. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ได้รับการรับรอง
นายพรเทพ สาธิตศิลป์ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00031 31 ส.ค. 60 30 ส.ค. 63 31 ส.ค. 60 ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง ได้รับการรับรอง
นางสาวสุพรทิพย์ พร้อมพรรค วันดี NBC ฟาร์ม 4 ระยอง GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00032 14 ก.ย. 60 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 60 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง ได้รับการรับรอง
นายไพรี พาหะ อีสเทิร์น มารีน GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-01-60-00033 14 ก.ย. 60 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 60 กร่ำ แกลง ระยอง ได้รับการรับรอง
นายลุยซ์ คาร์ลอส ยูจินิโอ สเตาท์ ซูริตา GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งทะเล ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-01-60-00034 14 ก.ย. 60 13 ก.ย. 63 14 ก.ย. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ยกเลิกการรับรอง
ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61
นายคมสันติ์ คงนันทะ ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสงวนพงศ์ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000001 20 ต.ค. 60 19 ต.ค. 63 20 ต.ค. 60 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี ได้รับการรับรอง
นายภูมิชัย ชัยวานิชกุล บูรพานอเพลียส 1-2 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000002 10 ต.ค. 60 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 60 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นางวันทนีย์ วงศ์สิทธิสิริเดช สมเกียรติฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000003 10 ต.ค. 60 9 ต.ค. 63 10 ต.ค. 60 ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา ได้รับการรับรอง
บริษัทซายอาคควา สยาม จำกัด GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000004 2 พ.ย. 60 1 พ.ย. 63 2 พ.ย. 60 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรอง
นางนวลจันทร์ ทรงแตง เดอะเบส แฮทเชอรี่ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000005 10 พ.ย. 60 9 พ.ย. 63 10 พ.ย. 60 โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา ได้รับการรับรอง
บริษัทพี.พี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พี.พี.เค แฮชเชอรี่ 5 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000006 12 ต.ค. 60 11 ต.ค. 63 12 ต.ค. 60 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ยกเลิกการรับรอง
ณ วันที่ 16 ก.ค. 61
นายอำพน สาธิตศิลป์ ไทยแปซิฟิก 15 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000007 17 ต.ค. 60 16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 60 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายอำพน สาธิตศิลป์ ไทยแปซิฟิก 14 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000008 17 ต.ค. 60 16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 60 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายชัย อำพันธ์ ชัยฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000009 17 ต.ค. 60 16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 60 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายคำ ยางดี เก็บทรัพย์2 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000010 17 ต.ค. 60 16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 60 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายณัฐพล เพ็ชรนิล ทรายแก้วแฮชเชอรี่ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000011 17 ต.ค. 60 16 ต.ค. 63 17 ต.ค. 60 ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นายเสริมสันติ์ จริยโสภาคย์ แหลมแดงฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000012 17 พ.ย. 60 16 พ.ย. 63 17 พ.ย. 60 คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา ได้รับการรับรอง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งสิชล GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000013 17 พ.ย. 60 16 พ.ย. 63 17 พ.ย. 60 ทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรอง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ฟาร์มวิจัยพ่อแม่พันธ์กุ้งทะเล3ท่าบอน GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000014 4 ธ.ค. 60 3 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 60 ท่าบอน ระโนด สงขลา ได้รับการรับรอง
นายประกอบ มีเสน บ.หย่งเฉินแอควาคัลเจอร์ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000015 4 ธ.ค. 60 3 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 60 ท่าบอน ระโนด สงขลา ได้รับการรับรอง
นางสาวชฎาภรณ์ รัชนิพนธ์ ดอนสักฟาร์ม GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000016 4 ธ.ค. 60 3 ธ.ค. 63 4 ธ.ค. 60 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรอง
นายสุชาติ ศรีประสม สุชาติฟาร์ม 4 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล 7432-307-60-000017 26 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 63 26 ธ.ค. 60 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี ได้รับการรับรอง
นางสาวกัญญ์ปภัส สิรวิชญ์ชัยกร รอยัล ซิมปี้ GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000018 20 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 63 20 ธ.ค. 60 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ได้รับการรับรอง
นางสาวสุพรทิพย์ พร้อมพรรค วันดี NBC ฟาร์ม 1 GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000019 29 พ.ย. 60 28 พ.ย. 63 29 พ.ย. 60 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี ได้รับการรับรอง
นางภัทรพร บุญลอย GAP มกษ. 7432-2558 กุ้งขาวแวนนาไม ฟาร์มเพาะพันธุ์ 7432-307-60-000020 29 พ.ย. 60 28 พ.ย. 63 29 พ.ย. 60 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี ได้รับการรับรอง